Simon Aaen


Simon Aaen er Uddannnet på Århus Kunstakadem i årene 2003 – 2007.
Simon Aaen bor og arbejder i Århus.

Kunstformidlingen arrangerede i 2010 en række udstillinger med malerier af Simon Aaen.

Simon Aaen om sin kunst:
Motivation:
Inspirationen til mange af mine værker stammer fra naturen.
Jeg gengiver ikke ét specifikt geografisk sted, men nærmere den stemning, naturen kan påvirke os med, når vi bevæger os ud i den.
Andre værker er inspireret af bibelens fortællinger.

Anmeldelser
Kasper Schütt Jensen, i JP Århus 25/5 2007:
Simon Aaen lader sig inspirere af naturen, men i stedet for at gengive et specifikt geografisk sted, fanger han den stemning, som naturen påvirker os med. Andre billeder er inspireret af bibelfortællinger.

Kunstanmelder Margit Larsen, i Kunstavisen 4/2004:
Maleren Simon Aaen viser Abstrakte landskaber, hvor lyset og vejen anvendes symbolsk. Han arbejder med dæmpede jordfarver, hvor det fornemmes, at han ælter og masserer farverne, så de fremtræder tredimensionelt. Fra afstand kan de virke filtagtige og uldne. Det er billeder med dybde og mystik.

Kunstanmelder Margit Larsen, i Kunstavisen 8/2006
Maleren Simon Aaen er optaget af naturen, hvor lyset fanges og indgår som noget væsentligt i landskaberne. Farvevalg og palet opleves i slægt med maleren Vilhelm Hammershøi.

Claus Grymer, i Kristeligt Dagblad 23/4 2005
Simon Aaen gør sig trods sine kun 27 år allerede betydeligt gældende som Billedkunstner. Han maler ofte landskaber. Billeder, hvor han både søger at finde udtryk for naturens væsen og for tilstande i sindet.

Steffen Lange, i Midtjyllands Avis 18/3 2005
Han har skabt en række seværdige abstraktioner over vest- og nordjyske landskaber. Det er himlen, havet, klitterne og marhalmen, der optager ham, og resultatet er ganske poetisk. En mindre del af udtillingens malerier er religiøse motiver. Også i disse malerier demonstrerer Aaen sit håndelag.

Uddrag fra åbningstale af Mette Bro Jeppesen, Galleri V58. 4/2008
Simon Aaens malerier er stemningsbilleder. De viser den stemning, som naturen kan medføre, gennem vores færden i den. På den måde er Simon Aaens malerierne ikke en direkte afspejling af naturen og som følge af dette er de ikke stedspecifikke. Det som disse malerierne viser, er en æstetisering af naturens melankolske og mystificerede udtryk, set gennem den nordiske kunstners øjne. Uddybet vil det sige, at det, der optager Simon Aaen, er de indre oplevelser som opnås gennem de ydre påvirkninger dvs. gennem naturen. Simon Aaen ønsker dermed, at give beskueren en mulighed for at kunne genkende sine egne oplevelser, og i samme stund, at blive guidet i en givet retning. Omdrejningspunkterne i Simon Aaens malerier er lyset, farverne og stemningen. Dette kan lede tankerne hen på den engelske maler John (Mallord William) Turner, der malede atmosfæriske og abstrakte malerier, hvor især tydelige penselstrøg havde en markant dominans og et overvejende fokus. Turners værker er ligesom Simon Aaens værker ofte abstrakte og umiddelbart uhåndgribelig. I Simon Aaens (og for den sags skyld også Turners) malerier er der ofte en impulsiv, dynamisk og abstrakt afbildning af naturen, hvor netop de atmosfæriske omstændigheder i naturen er afgørende for hele udtrykket. Maleriernes umiddelbare vilde og atmosfæriske rå abstraktion, manifesterer det ubeherskende i naturen. Dvs. at maleriernes udtryk og form betoner naturens egen vilje samt det utæmmede i den