Niels Helledie


Niels Helledie er født i 1927 og voksede op på landet i Vendsyssel. Opvæksten i bondesamfundet og den nære kontakt med natur, liv og død har sat sit tydelige præg på hans kunst.

Niels Helledie arbejder fortrinsvis med religiøs kunst, hvor motiverne er de centrale begivenheder i Biblen: Syndefaldet, Korsfæstelsen, Opstandelsen.

Niels Helledie bearbejder de kendte, religiøse motiver i et personligt form- og symbolsprog. Formen er collageagtige sammenstillinger af stentøj, drivtømmer, ofte bemalet, glas og metal. Stilistisk er hans udtryk en kombination af flere forskellige, bl.a. primitive og middelalderlige udtryk. Neolitisk kunst og vikingekunst har inspireret på det dekorative plan, mens f.eks. de såkaldte bondekrucifikser er næsten romanske i deres strenge udtryk, hvor vægten er lagt på skildringen af den lidende Kristus.

Med henvisning til middelalderens skildringer af korset som Livets Træ lader Niels Helledie Kristi ribben udgøre grenene på træet og kombinerer således traditionen med et meget personligt udtryk. I sine verdslige motiver, som materialemæssigt og stilistisk er beslægtet med de religiøse arbejder, har Niels Helledie skabt en række tids- og samfundsdebatterende værker.

Kunstformidlingen har en række smukke krucifikser, skibe og kunstbøger til salg. Priser for krucifikser fra 20.000 kr.