Henrik Hadsund


Henrik Hadsund er født i 1956.

Kunstformidlingen har en række smukke, meget fine værker af Henrik Hadsund (født 1956) til præsentation og salg.

Det typiske format er kvadratisk 50×50 eller 40×40. Priser fra 2.100 kr.

Også kunstpostkort og katalog. Udstillinger kan arrangeres.

Rendyrket form og farve

Henrik Hadsund er kolorist til fingerspidserne. Gennem mange år har han trofast arbejdet med landskabsmaleriet, stærkt inspireret af den generation af kunstnere der i begyndelsen af århundredet bragte modernismen til Danmark gennem en rendyrkelse af form og farve. Men Henrik Hadsund lever i slutningen af århundredet og han fører derfor landskabet over i abstraktionen.
Vi genkender nok ubevidst den bølgende gule kornmark og havet med den højt anlagte horisont, en tydelig reference til et af de store forbilleder Niels Lergaard, og ligesom hos Lergaard lader Henrik Hadsund rummet få kosmisk karakter, hvor de enkelte elementer, marken, havet og himlen reduceres til billedskabende elementer, der først i vores sind samles og bliver et universelle billede på den romantiske have.
Lars Kærulf Møller

Museumsdirektør, Bornholms Kunstmuseum, 1997

Ved første øjekast er Henrik Hadsunds malerier uhyre enkle. Rene farveflader, enkel komposition. Men når man stopper op og giver billederne lidt tid, så opdager man, at de tilsyneladende helt ensfarvede felter langt fra ensfarvede. For eksempel kan et gult felt variere fra en kold citrongul til en varm gylden gul på vej over mod en orange. Og man opdager at de linier, som skaber landskabets rytme, er svungne, bløde, poetiske. Omkring horisonten kan vandets blå blå farve næsten synes at vibrere af liv.
Henrik Hadsunds malerier er skabt med oliekridt på papir. Ikke noget med pensler eller terpentin her. At male et stort maleri (1×1 meter) med oliekridt er et imponerende fysisk arbejde, især hvis farven skal dække papiret 100%. Og det skal den. Billedfladen er totalt mættet, stopfyldt med farve.
Horisonten er selvfølgelig den vigtigste linie. Den nederste halvdel eller tredjedel, som består af landjorden, er typisk inddelt i to-tre forskelligt farvede felter. Nedadgående og opadgående linier associerer bakker og dale. Overgangen mellem de farvede felter kan være hård eller blød. Siden 1999 har Henrik Hadsund stort set kun arbejdet med værker i et kvadratisk format. Billederne er ikke dybe, sådan som fx Niels Lergaards billeder er det, men de fungerer i fladen. Som Tom Jørgensen beskriver det i en katalogtekst er der det mærkelige med Henrik Hadsunds billeder, at de gør det modsatte af at gå i dybden: de bevæger sig fra papiret og ud mod beskueren. Det sker fordi der er en vældig energi i billederne. En energi, som skyldes oliekridtsteknikken, og som kan ses i malerierne som små, næsten umærkelige vibrationer: spor af bevægelsen fra hånden, der udfører arbejdet med oliekridtet.

Mette Dyrberg
Museumsinspektør, Skive Kunstmuseum, 2006