Arne Haugen Sørensen

Opstandelse 3 Akvarel 09.nyheder

1932
Født i København den 27. april som søn af Dagny og Leo Haugen Sørensen. Opvækst på Amager og på Bornholm, moderens hjemegn. Efter endt skolegang i 1946 maskinarbejderlærling på Burmeister & Wain samt diverse kortvarige ansættelser. I slutningen af 40`erne begyndende interesse for kunst

1950
Rejste til Paris og tog undervisning i grafik, blandt andet hos surrealisten Stanley William Hayter i dennes Atelier 17. Tidlige grafiske arbejder. Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1953. I 1955 første separatudstilling hos Athenæum Kunsthandel i København. Deltog desuden i en række udstillinger i Danmark og Frankrig. Arne Haugen Sørensen arbejdede endnu hovedsagelig som grafiker, men enkelte malerier fra disse år findes.

1960
Bosat i Paris, men i 1962-63 på Mallorca, hvor maleriet begyndte at betyde mere end grafikken. Inspireret af oplevelser med dykning malede han billeder som Bag hver dør en sommerfugl, 1963, et tidligt hovedværk, der udstak linjer for de kommende års arbejde med maleri. Modtog 1965 Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium og var igen bosat i Paris indtil 1967.

1967
Bosatte sig i Odsherred og blev medlem af Grønningen. Flere separat- og gruppeudstillinger, både i Danmark og i Paris. Hans malerier i disse år kredsede om opstillinger med marionetdukke-agtige figurer i lysfyldte rum. Haugen Sørensens særlige kolorisme og stoflighed udvikledes betragteligt i disse år. I 1972-73 opholdt han sig på Det danske Institut i Rom og malede her blandt andet Trefløjet stamtavle. Tildeltes i 1975 Eckersbergmedaljen med begrundelsen: Arne Haugen Sørensen er en af de fineste kolorister i nutidig dansk malerkunst. I sine billeder udtrykker han en forunderlig og ofte poetisk mysticisme af stor suggestiv virkning. Han forener en sjælden sans for modsætniner i stoflighed med sans for ren, klar billedopbygning. I løbet af 1970`erne udviklede han motivet dyr og damer, der forsat optræder i hans billedkunstneriske univers. Han begyndte at anvende akrylfarver frem for oliefarver, men arbejdede fortsat også som grafiker og eksperimenterede med mosaikarbejder.

1981
Bosatte sig med sin familie i Sydspanien, nær Malaga. Var i en årrække tilknyttet Galleri Asbæk i København. Tildeltes i 1984 Thorvaldsenmedaljen og repræsenterede i 1986 Danmark på Biennalen i Venedig. Hans teknik blev friere og hurtigere, med større og løsere strøg. Nye motivkredse af mytologisk og senere af kristen art blev tilføjet. Arbejdede sideløbende med maleri og grafik med glasmosaik og udførte adskillige udsmykningsopgaver til kirker i Danmark, for eksempel glasmosaikkerne i Vanløse Kirke, 1988, altertavlerne i Dalbyneder Kirke, 193, Ringkøbing Kirke, 1996 og Hindborg Kirke, 1997 og Bregnet Kirke, 2006.
De religiøse motiver spænder vidt fra bl.a. Uddrivelsen af Paradiset, Abraham og Isak, til Nadveren, Korsfæstelsen, Korsnedtagelsen og Opstandelsen. Blandt mytologiske motiver kan nævnes Leda og Svanen, Kentaurer og Amazoner samt mange versioner af Ikaros´ Fald. I tråd hermed er Haugen Sørensens formsprog blevet mere naturalistisk figurativt, om end der stadig r en dukkeagtig karakter ved hans skikkelser, og hans koloristiske særpræg til stadighed er umiskendeligt.

2012

Arne Haugen Sørensen bor og arbejder fortsat i nærheden af landsbyen Frigiliana i Andalusien, men besøger ofte Danmark; blandt andet i forbindelse med sine udsmykningsopgaver, separatudstillinger og medlemskab af Grønningen.

Er i året for sin 80 årsdag aktuelt med blandt andet en stor akvareludstilling på Museet Holmen i Løgumkloster og på Palæfløjen i Roskilde Kunstforening arrangeret i samarbejde med Kunstformidlingen.dk, og den store kunstbog “Den store passion” udkommer i 2. udgave.

2017:

Arne Haugen Sørensen Museet i Videbæk åbner i september, og hans store værk i Aarhus Valgmenighedskirke blev afsløret.

Arne Haugen Sørensen bor og arbejder fortsat i nærheden af Frigiliana i Andalusien, men besøger ofte Danmark; blandt andet i forbindelse med sine udsmykningsopgaver, udstillinger og medlemskabet af Grønningen.

Kunstformidlingen.dk har en lang række værker af Arne Haugen Sørensen til salg: Grafiske arbejder, plakater, hjemme-rejsealter, akvareller og kunstbøger og kan tilbyde malerier. Også den helt nye bog, der udgives den 29/8 2021: Det grafiske værk.