Mogens Leander


Mogens Leander er født 1948

Kunstformidlingen kan tilbyde Mogens Leanders værker og bøger og arrangere udstillinger.

Mogens Leander om sin kunst: Magiske øjeblikke Kaotisk, usterilt , rodet, – således vil mine værksteder vel nok opfattes af folk der første gang træder ind på de gamle overmalede gulvtæpper. Dyrekranier  balsamerede og tørrede rotter er anbragt på væggene som utidige kravlenisser, der skal minde dig om Momento Mori: Husk du skal dø. Ruinøse rammer der bugner af indsamlet materiale – et raritetskabinet med sære ting der kan stimulere arbejdsprocessen. Round Midtnigth med jazztrompetisten Miles Davis, lyder fra højttalerne, indimellem afløst af rockgruppen Coldplay. Malebøtter står ophobet side om side med stabler af ufærdige billeder, der for en tid er forladt og sat i skammekrogen. Skabe med relikvierester, og gamle borde sølet ind i terpentin og størknet maling. Jo kunsten sviner i Dr. Artes Kunst Crematorium.

Mellem tradition og fornyelse MOGENS LEANDER grundlagde i 1984: The New Icon-School of Denmark. Et kunstnerisk manifest der fokuserer på at forny den ortodokse byzantinske ikontraditioni , til et nutidigt og moderne formsprog. Arkæologiske fund fra Pakistan og Afghanistan sammenkobles med nydesignede bronze- og sølvarbejder og indgår på alkymistisk vis som nutidige relikvier. Exodus en vandreudstilling i danske kirker har været vist i 38 kirker og på 6 museer ligesom han har udført faste kirkeudsmykninger. Sideløbende med ikontavlerne arbejder han med bronzestøbninger og større lærredsbilleder bla. serien: Alchymi & Apocalypse, der har afsæt i renæssancens okkulte disciplin: alkymien. Indridsede udsagn og stemplinger der angiver en ikonografi der peger frem mod vor egen tids møde mellem videnskab og alternative længsler efter erkendelse og beherskelse. Lærred er endt som malerier og triptykoner projektionsflader for begær og drømme. Spejlinger af vores egen ny-spirituelle tidsalder.

Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen skriver:
Det er med andre ord store ting, Mogens Leander beskæftiger sig med i sin kunst. Ting, som i tusindvis af år har udfordret filosoffer, teologer og kunstforstandige. Når det alligevel er lykkedes at skabe billeder, som i eminent grad er fascinerende, sanselige og åbne, skyldes det Mogens Leanders på én gang jordbundne tilgang til stoffet og hans aldrig svigtende visionære evner.

Bogudgivelser:
Danske Ikoner The New Icon-School of Denmark. Politikens Forlag. ISBN 87-7963-028-6 Kunst & Ikoner Breve fra Byzans. Forlaget Klematis. ISBN 978-87-641-0260-4